Friday, March 19, 2010

Khutbah Jumaat - 19 Mac 2010

" ARchiteCTURE for LIFE "

"UNSUR SYIRIK DALAM PERAWATAN"
Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,

Ingatlah bahawa iman dan taqwa adalah syarat utama yang menjamin kesejahteraan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Justeru, marilah kita semua beriman dan bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan dan ketaqwaan, agar kita beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Sidang jamaah yang dikasihi,

Akidah yang tepat dan diterima oleh Allah SWT adalah akidah yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta bersih dari segala pencemaran berupa syirik dan khurafat. Perlakuan syirik, amalan khurafat dan percaya kepada kuasa makhluk dalam memberi manfaaat dan mudharat inilah yang sering merosakkan akidah muslim yang lemah imannya, lalu mereka terjebak ke lembah kekufuran tanpa mereka sedari.

Syirik membawa maksud mempersekutukan Allah, menerima dan meyakini bahawa sesuatu makhluk berkuasa dalam memberi kesan terhadap sesuatu perkara. Antaranya seperti memuja dan memohon pertolongan pada tempat-tempat yang dianggap keramat, berjumpa bomoh dan pawang untuk tujuan rawatan, menilik nasib dan sebagainya.

Rasulullah s.a.w. mengingatkan kita agar menjauhi segala bentuk syirik kerana ia adalah antara dosa yang paling besar. Imam At-Tabrani meriwayatkan daripada Abdullah bin Anis Al-Jauhani bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Antara dosa-dosa besar itu ialah syirik kepada Allah dan derhaka kepada kedua ibubapa".

Akidah yang sejahtera adalah asas agama. Atas kepentingan inilah Rasulullah s.a.w. memperuntukkan masa selama 13 tahun bagi usaha dakwah Baginda di Mekah untuk memastikan akidah umatnya benar-benar selamat dan tepat. Justeru, sebagai umat Islam, kita seharusnya sedar hakikat kepentingan memelihara akidah agar terus kukuh dan subur dengan iman dan takwa.

Sidang jamaah yang berbahagia,

Antara perkara syirik yang telah sekian lama menjadi amalan di kalangan masyarakat Islam di Nusantara ialah mempercayai pawang dan bomoh dalam rawatan. Kebanyakan bomoh dan pawang ini merawat menggunakan jampi serapah, mantera dan tangkal dengan bantuan jin dan sebagainya. Bomoh dan pesakit yang percaya kepada tangkal boleh menyembuhkan penyakit dan menyempurnakan hajat mereka adalah perbuatan mensyirikkan Allah SWT. Rasulullah s.a.w. menegaskan bahawa semua perkara ini adalah amalan syirik yang menyesatkan pengamalnya. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahawa Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya tangkal, azimat dan guna-guna itu adalah syirik".

Larangan keras ini sewajarnya dipandang serius oleh umat Islam kerana ia membawa kepada kekufuran.

Sebenarnya kepercayaan dan pergantungan manusia pada amalan seumpama ini adalah amalan yang telah berlaku sejak sekian lama. Walaupun sudah terbukti bahawa ianya tidak memberi manfaat atau mudharat secara nyata, namun masih ramai manusia tetap meyakininya. Semenjak zaman jahiliyyah lagi amalan syirik dilakukan secara meluas di kalangan umat Arab dan Rasulullah berusaha gigih menghapuskannya. Hadith riwayat Imam Ahmad daripada ‘Uqbah bin Amir menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesiapa menggantungkan azimat (tangkal) maka Allah tidak menyempurnakan kehendaknya dan sesiapa menggantung "wada'ah" (sebagai tangkal), maka Allah tidak memberikan perlindungan kepadanya".

Muslimin yang dirahmati Allah sekalian,

Setelah kita sedar akan kesesatan rawatan pawang dan bomoh dan betapa bahayanya amalan-amalan syirik dalam kehidupan kita, maka sewajarnya kita berusaha menjauhi diri kita dari sebarang amalan tersebut.

Sebagai seorang mukmin, kita sewajarnya berusaha atas landasan yang dibenarkan syariat. Lalu kita susuli dengan berdoa dan tetap melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemungkaran agar segala permintaan kita dimakbulkan-Nya. Kemudian bertawakkal dan berserah dirilah kepada Allah. Allah yang menentukan segala ketentuan baik dan buruk bagi setiap makhluk-Nya.

Mereka yang melakukan amalan syirik sebenarnya telah jauh menyimpang dari akidah yang sebenar, juga telah menzalimi dirinya sendiri dengan mempersekutukan Allah. Akibatnya, mereka akan sentiasa diburu perasaan resah dan gelisah sebelum dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka sebagai balasan terhadap dosa yang telah mereka lakukan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 72:

"Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Ibnu Maryam". Pada hal Al-Masih sendiri berkata: "Wahai Bani Israel!, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, bahawasanya sesiapa yang menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka Allah pasti mengharamkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka. Tiada seorang penolong pun bagi orang yang zalim".

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadith daripada ‘Imran bin Hussain bahawa Rasulullah s.a.w. pernah melihat gelang tembaga di tangan seseorang, lalu Baginda bertanya:

"Apakah ini?" Orang itu menjawab: "Tangkal pelemah untuk menundukkan orang". Lalu Rasulullah menegaskan: "Buanglah segera, kerana ia hanya menambah kelemahan pada tubuhmu". Maka sesungguhnya jika engkau mati sedang engkau masih memakai tangkal itu nescaya engkau tidak akan mendapat kejayaan selama-lamanya".

Sidang jamaah yang dirahmati Allah,

Antara kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah:

Pertama : Syirik adalah satu dosa besar dan kita wajib menjauhinya, kerana ia boleh membawa kepada kekufuran.

Kedua : Mempercayai dan meyakini kuasa jin, bomoh dan pawang untuk mencapai segala hasrat adalah perlakuan syirik yang dilarang keras oleh Rasulullah s.a.w.

Ketiga : Menyakini dan bergantung kepada sesuatu benda seperti tangkal, ‘azimat, cincin, rantai, gelang dan keris adalah syirik serta bertentangan dengan akidah.

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Satu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang salih dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam beribadah kepada Tuhan-Nya". (Al-Kahfi : 110)

KHUTBAH KEDUA

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan.

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah generasi muda kami ke jalan yang Engkau redhai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti banjir besar, kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat.

Khutbah Jumaat Bacaan 19 Mac 2010

No comments:

Related Posts with Thumbnails